Özgüven

ozguvenBazen düşünüyorum da; bizler kendimizi ifade etmekte zorluk çekiyoruz. Öyle zamanlar oluyor ki bir konu hakkında tartıştığımızda, haklı olsak bile hakkımızı arayamıyoruz. Bu bir çekingenlik mi, yoksa  kendine güveneme mi? Bu kavramları birbirinden iyi ayırt etmek gerekiyor. Çekingenlik; daha önce bulunmadığın bir mekana ve oradaki insanlara karşı veya yapmadığın bir işe karşı olan bir kavramdır ve belirli bir süreden sonra alışarak çekingenliğini yenebilirsin. Ama kendine güvenmek daha farklı bir şey. Güven duygusu, insana öyle bir güç verir ki kendini dünyayı yıkıp yeniden yaratabilecek durumda hissedersin. Kendine güvendiğin zaman, içinde öylesine büyük bir enerji birikir ki, bu enerjiyle yapacağın işte son derece başarılı olabilirsin. Ancak, başarıyı yakalayabilmek için özgüvenin yanında bilgi birikiminin de olması gerekir. Yapacağın iş ne olursa olsun iş hakkında bilgin olmadan, kendine ne kadar güvenirsen güven başarılı olman zorlaşır. Bizlerin kendine güvenememesi bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor sanırım. Yaptığımız iş hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmadığımızdan, o işle ilgili olan diğer olaylarda da pasif kalmaktayız. İnsanın, ismi sorulduğunda telaşa kapılmadan son derece rahat ve kendine güvenir bir şekilde yanıt vermesi ismini çok iyi bilmesindendir. Yapacağımız iş hakkında gerekli olan bilgilere sahipsek, zaten kendimize güvenir ve kendimizden emin bir şekilde işi yaparız. Bence kendine güven bilgiyle eşdeğerdir. Bilgi ile desteklenmemiş bir güven, cahil cesaretinden öteye geçemeyecek ve belirli bir süre sonra kaybolacaktır. 

BÖLÜM-I