Teknoloji Gelişti

teknolojiTüm canlılar yaşamları boyunca birçok iletişim aracı kullanmışlardır. Bunlar zamanla teknolojinin gelişmesiyle daha farklı bir hal aldı. Eski zamanlardaki insanlar kendi çağlarına göre kendi aralarında iletişimi sağlamış ve geliştirmiş oldukları yöntemlerle birbirleriyle anlaşmışlardır. Hangi yüzyılda olunursa olunsun insanlar aralarında iletişim kurmak için bir yöntem muhakkak bulmuştur. Günümüzde teknolojinin bir hayli gelişmesiyle iletişim alanında da çok büyük adımlar atıldı. Yazılı, görsel, işitsel iletişim araçlarının günümüzün koşullarına göre dizayn edilip üretilmesi bizlerin birbirimizle olan iletişimini etkilemiştir. Teknolojinin sağlamış olduğu birçok olanak kişilerin kullanma şekillerine göre değer kazanmaktadır. İnsanlar yaptıkları iyi şeylerin yanı sıra yaptıklarıyla bazı kötülükleri de beraberinde getiriyorlar. Üretilen veya icat edilen herhangi bir materyalin insanlık namına nasıl kullanılacağı sorusu beyinlerde yer etmelidir. Ürünün kullanımı birçok şeye güzellik katabileceği gibi bazı değerleri de altüst edebilir.

Teknolojiyi insanların yararlanması, gelişmesi, kültürleşmesi, dünyayla ilişki içinde olması, acı, üzüntü, keder çekmemesi gibi kamu yararına olabilecek işler için kullanırsak son derece yararlı bir iş yapmış oluruz. Ancak gelişen bu teknolojiyi insanların zararına olabilecek bir şekilde onları yok etmek, onların yaşamlarına müdahale etmek, onlardan çıkar sağlamak…vb kamu çıkarına ters düşen konular için kullanırsak hem insanlığı içinden çıkılması zor bir bataklığa sürüklemiş olur hem de yeni gelişimlerin önüne bir ket vurmuş oluruz. Teknolojinin nimetlerinden yararlanırken insani ilişkileri hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekir. Bilgisayarın icadı ve günümüzde daha çok yaygınlaşması ile insanlar son derece rahat bir şekilde işlerini yapabiliyor ve dünya üzerinde istediği bir yerle anında iletişime geçebiliyor. Bu gelişmeler teknolojinin bize sağlamış olduğu olumlu katkılardır. Teknolojinin bizlerden götürüsü ise; eski ananelerimizin, adetlerimizin yaşatılmasını etkilemesi ve insan ilişkilerinde kopukluğa yol açması olmuştur.

BÖLÜM-I